قاب گوشی دخترانه

قاب گوشی دخترانه اسب سواری

قاب گوشی دخترانه اسب سواری کد gs-25306

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چهره دختر

قاب گوشی چهره دختر کد gs-25305

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چهره دختر

قاب گوشی چهره دختر کد gs-25304

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چهره دختر

قاب گوشی چهره دختر کد gs-25303

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چهره دختر

قاب گوشی چهره دختر کد gs-25302

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی نقاشی دختر

قاب گوشی نقاشی دختر کد gs-25301

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی نقاشی چهره دختر

قاب گوشی نقاشی چهره دختر کد gs-25300

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی نقاشی دختر

قاب گوشی نقاشی دختر کد gs-25299

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی نقاشی چهره دختر

قاب گوشی نقاشی چهره دختر کد gs-25298

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی نقاشی چهره دختر

قاب گوشی نقاشی چهره دختر کد gs-25297

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر پاییزی و تدی

قاب گوشی دختر پاییزی و تدی کد gs-25296

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر کوچولو

قاب گوشی دختر کوچولو کد gs-25295

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر کوچولو پاییز

قاب گوشی دختر کوچولو پاییز کد gs-25294

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر کوچولو پاییز

قاب گوشی دختر کوچولو پاییز کد gs-25293

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر کوچولو پاییز

قاب گوشی دختر کوچولو پاییز کد gs-25292

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر پاییزی

قاب گوشی دختر پاییزی کد gs-25291

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر پاییزی

قاب گوشی دختر پاییزی کد gs-25290

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر پاییزی

قاب گوشی دختر پاییزی کد gs-25289

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر پاییزی

قاب گوشی دختر پاییزی کد gs-25288

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و باران

قاب گوشی دختر و باران کد gs-25287

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر پاییزی

قاب گوشی دختر پاییزی کد gs-25286

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دخترانه فرشته

قاب گوشی دخترانه فرشته کد gs-15140

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر عینکی

قاب گوشی دختر عینکی کد gs-15139

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر ناز

قاب گوشی دختر ناز کد gs-15137

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چشم و ابرو

قاب گوشی چشم و ابرو کد gs-25280

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی تتو دخترانه

قاب گوشی تتو دخترانه کد gs-25279

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چهره دخترونه

قاب گوشی چهره دخترونه کد gs-25278

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی بیلی آیلیش

قاب گوشی بیلی آیلیش کد gs-25277

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی چهره دختر

قاب گوشی چهره دختر کد gs-25276

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر کارتونی

قاب گوشی دختر کارتونی کد gs-25275

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دخترانه کیوت

قاب گوشی دخترانه کیوت کد gs-25273

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دخترونه کیوت

قاب گوشی دخترونه کیوت کد gs-25272

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و مو نارنجی جذاب

قاب گوشی دختر و مو نارنجی جذاب کد gs-25270

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر موطلایی

قاب گوشی دختر موطلایی کد gs-25269

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و پروانه

قاب گوشی دختر و پروانه کد gs-25268

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر با موهای بافته

قاب گوشی دختر با موهای بافته کد gs-25267

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر کیوت

قاب گوشی دختر کیوت کد gs-25266

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دخترانه جذاب

قاب گوشی دخترانه جذاب کد gs-25265

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر مو فرفری

قاب گوشی دختر مو فرفری کد gs-25264

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و گربه

قاب گوشی دختر و گربه کد gs-25263

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و گل

قاب گوشی دختر و گل کد gs-25262

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر جذاب

قاب گوشی دختر جذاب کد gs-25261

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی

قاب گوشی کد gs-25261

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و گل

قاب گوشی دختر و گل کد gs-25260

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر و گیتار

قاب گوشی دختر و گیتار کد gs-25259

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر مو نارنجی

قاب گوشی دختر مو نارنجی کد gs-25258

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی انگیزشی ( رویاهاتو دنبال کن )

قاب گوشی انگیزشی ( رویاهاتو دنبال کن ) کد gs-20984

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر موبلند

قاب گوشی دختر موبلند کد gs-25257

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر مو بلند

قاب گوشی دختر مو بلند کد gs-25256

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان
قاب گوشی دختر مو بلند

قاب گوشی دختر مو بلند کد gs-25255

موجود برای بیشتر گوشی ها
قیمت از 119000 تومان

قاب گوشی دخترانه

یکی از پر فروش ترین محصولات لوازم جانبی ، قاب گوشی دخترانه میباشد که باعث شده تنوع بسیار زیادی از گارد گوشی دخترانه ساخته شده و این گستردگی تنوع ، برای کاور گوشی دخترانه باعث شده انتخاب طرح برای مشتری سخت تر شود و حتی شاید پس از انتخاب طرح دلخواه خود متوجه عدم موجودی اون طرح در فروشگاه های مختلف شود یا نتواند آن طرح را متناسب با مدل گوشی خود پیدا کند ولی در قاب استور این مشکل کامل حل شده و شما اگر طرحی را بپسندین آن را برای تمامی مدل گوشی های موجود چاپ و طراحی میکنیم.

انواع قاب گوشی دخترونه

قاب های گوشی دخترونه بسیار متنوع بوده که قاب استور سعی کرده تمامی این تنوع ها را متناسب با سلیقه های مختلف طراحی کند.

قاب گوشی دخترانه سامسونگ

باتوجه به گستردگی گوشی موبایل سامسونگ و محبوبیت زیاد سامسونگ ، و از همه مهمتر بالا بودن قیمت گوشی های جدید سامسونگ لازم است حتما از کاور گوشی برای موبایل سامسونگ استفاده شود تا درمقابل ضربه و خط و خش از گوشی موبایل سامسونگ محافظت نماید ، برای قاب گوشی دخترانه سامسونگ مدل های مختلفی در قاب استور موجود است.

قاب گوشی دخترانه آیفون

بدلیل لوکس و گران قیمت بودن گوشی های آیفون مشتری های این برند دارای سلیقه ای خاص بوده و این سلیقه نیازمند قاب گوشی با طرح خاص میباشد یعنی طرحی که در هیچ جایی یافت نشود و فقط مختص و خاص شخص باشد. در قاب استور شما علاوه بر اینکه میتوانید طرح های مختلف بسیار زیادی برای گوشی آیفون پیدا کنید میتوانید طرح مد نظر خودتون رو نیز به ما بدید تا برای شما طراحی و اجرا کنیم و طرح دلخواه خودتون رو روی قاب گوشی داشته باشید.

قاب گوشی دخترانه شیائومی

برای گوشی های شیائومی نسبت به مدل های دیگر خیلی تنوع قاب بسیار کم میباشد و مشتری اصولا برای یافتن کاور گوشی شیائومی مد نظرش باید زمان زیادی صرف کند. ولی در قاب استور این مشکل کاملا حل شده چون هرکدوم از طرح های گارد گوشی دخترونه شیائومی رو انتخاب کنند برای گوشی شیائومی خودشون قابل اجراست کافیه ابتدا طرح دخترانه مد نظرشون رو انتخاب کنند و سپس مدل گوشی شیائومی خود را مشخص کنند و بقیه کار را به ما بسپارند.